Määräaikainen sähkösopimus

Määräaikainen sähkösopimus on toinen mahdollisista sähkösopimustyypeistä. Määräaikaisella sähkösopimuksella tarkoitetaan sitä, että sopmuksessa määritellään tietty voimassaoloaika. Usein määräaikainen sähkösopimus solmitaan 1-2 vuodeksi. Määräaikaisessa sähkösopimuksessa sähkön hinta pysyy kiinteänä koko sopimuskauden ajan. Määräaikainen sähkösopimus on siis turvallinen valinta, koska hintaan eivät vaikuta sähkön markkinahinnan nousut tai laskut.

Määräaikainen sähkösopimus on toisinaan kalliimpi vaihtoehto kuin toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus. Tämä johtuu siitä, että sähkön hinta ei reagoi sähkön markkinahinnan alenemiseen. Määräaikaisen sähkösopimuksen voimassaoloaikana sähköä ei myöskään voi kilpailuttaa. Usein määräaikaiset sopimukset jatkuvat päättymisensä jälkeen toistaiseksi voimassa olevina, ellei asiakas sitten päätä uusia määräaikaissopimusta itse. Sähköyhtiöt pyrkivät myös usein esittämään määräaikaisuuden päättymisen jälkeen uuden hyvän tarjouksen, jotta sopimusta jatkettaisiin. Määräaikaista sopimusta ei voi purkaa muuta kuin muuton vuoksi.