Sähkön myyntihinta

Sähkön myyntihinta on yksi kolmesta sähkön kokonaishintaan vaikuttavista tekijöistä. Myyntihinnan lisäksi sähkön hinta muodostuu siirtohinnasta ja veroista. Sähkön myyntihinta tarkoittaa varsinaista sähköenergiaa, jolla kaikki toimii. Sähkön myyntihinnasta on mahdollista pyytää tarjous ja tehdä sopimus haluamansa sähköyhtiön kanssa. Sähkön myyntihintaan sisältyy perusmaksu ja energian hinta.

Sähkön myyntihinta muodostaa loppujen lopuksi hyvin pienen osan sähkön kokonaishinnasta. Se on kuitenkin konkreettinen mittari sille, paljonko sähkö itsessään maksaa, koska tarkoittaa sähköenergian hintaa. Suurimmat sähkön myyntihintaan vaikuttavat tekijät ovat sähkön tuotanto- ja ostokustannukset. Suomalaisen sähkön hinta määräytyy pohjoismaisessa ostopörssissä Nord Poolissa. Tuotantokustannuksiin puolestaan vaikuttaa olennaisesti mm. polttoaineen hinta.