Sähkön siirtohinta

Sähkön siirtohinta on sähkön myyntihinnan ja verojen ohella sähkön kokonaishintaan vaikuttava tekijä. Sähkön siirrolla tarkoitetaan sähkön tuomista sähköverkon kautta kuluttajalle. Kun varsinainen sähkösopimus on tehty, on sähkö vielä saatava siirrettyä perille asti. Sähkönsiirtopalvelu määräytyy paikkakunnan mukaan, eikä palvelua voi siis samalla tavalla kilpailuttaa kuin sähkön myyntihintaa.

Sähkön siirtohinta muodostuu kuukausittaisesta kiinteästä perusmaksusta ja kulutusmaksusta, joka lasketaan kulutetun energiamäärän mukaan. Sähkön siirtohintaan vaikuttavat kaiken kaikkiaan toimitetun sähköenergian määrä, tehontarve ja jännitetaso. Siirtopalveluun kuuluvat myös sähköverkon rakentamiskulut, ylläpidon ja käytön kustannukset, sekä kantaverkon käytöstä maksettavat kustannukset. Nämä kaikki vaikuttavat omalta osaltaan siirtopalveluntarjoajan määrittämiin hintoihin.