Tuulivoima

Tuulivoima tarkoittaa tuulen liikkeestä syntyvän energian muuttamista sähköksi. Tuulivoima on uusiutuva energiamuoto, joka on alunperin peräisin auringon säteilystä. Se on yksi vihreän sähkön muoto ja nykyään jo hyvin yleisesti käytössä ja helposti saatavilla. Tuulivoiman osuus Euroopan sähköntuotannosta on noussut useita prosentteja viime vuosien aikana ja sen odotetaan nousevan edelleen.

Ympäristäystävällisempää ja kestävää sähköä

Vihreällä sähköllä tarkoitetaan yleisesti sitä, että sähkö on tuotettu mahdollisimman vähän saastuttavilla energiamuodoilla, jotka ovat uusiutuvia. Parhaimmassa tapauksessa ne eivät saastuta lainkaan. Tuulivoiman käyttäminen sähkön tuottamisessa on näin ollen kestävän kehityksen periaatteiden mukaista ja ympäristöystävällinen tapa tuottaa sähköä.

Tuulivoima ei ole täysin ympäristölle vaaraton sähkön tuottamisen muoto, mutta sen aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat lyhytkestoisempia. Lisäksi käyttämällä enemmän tuulivoimaa ja muita vihreän sähkön muotoja (esim. maalämpö, aurinkoenergia, biokaasu ja vesivoima) pystytään vähentämään tuntuvasti fossiilisten polttoaineiden aiheuttamia haittavaikutuksia. Varsinkin nykyään, kun ilmastonmuutoksen hillitseminen on erityisen tärkeää, on tuulivoima nostanut suosiotaan sähkön muotona.

Tuulivoimaa voi käyttää kuka tahansa

Tuulivoimalla tuotettua sähköä eli tuulisähköä voi halutessaan tukea ja käyttää kuka tahansa. Nykyään jo hyvin monet sähköyhtiöt tarjoavat erilaisia vihreän sähkön vaihtoehtoja ja tuulivoima on yksi niistä, kenties tällä hetkellä kaikkein yleisin. Tuulivoiman ja muiden ympäristöystävällisempien sähkömuotojen käyttö perustuu siihen, kuinka suuri niiden kysyntä on. Tuulivoiman uskotaankin tulevaisuudessa kattavan yhä suuremman osan sähköntuotannosta jopa maailmanlaajuisesti.

Tuulivoima maksaa kuluttajalle hieman enemmän kuin tavallinen sekasähkö, jos kyseessä ei ole sähkölämmitteisessä taloudessa asuva henkilö. Hinta vaihtelee jonkin verran alueittain, koska sähkön kokonaishinta riippuu sähkön energiahinnan lisäksi myös siirtohinnasta ja veroista.

Sähkö ei voida varastoida, joten on vaikea sanoa, tuleeko omasta pistorasiasta nimenomaan tuulisähköä. Tuulivoimalla tuotetun sähkön toiminta perustuukin siihen, että jokaisen tuulisähköstä maksavan rahat menevät aivan varmasti ympäristöystävällisempään sähköntuotantoon. Mitä useampi maksaa vihreästä sähköstä, sitä enemmän sitä myös tuotetaan.