Vihreä sähkö

Vihreä sähkö tarkoittaa ympäristöystävällisempää sähköä. Sähkö on tuotettu mahdollisimman vähän ja parhaimmassa tapauksessa ei lainkaan saastuttavilla eregiamuodoilla, jotka ovat myös uusiutuvia. Tällaisia ovat mm. maalämpö, tuulienergia, aurinkoenergia, biokaasu ja vesivoima. Vihreän sähkön etuna on ympäristöystävällisyyden lisäksi kotimaisuus ja omavaraisuus.

Hyvin suuri osa suomalaisista sähköyhtiöistä myy vihreää sähköä. Sen käyttö perustuu sen kysyntään. Mitä useampi kotitalous haluaa vihreää sähköä, sitä enemmän sitä on saatavilla. Vihreä sähkö ei ole täysin ympäristölle vaaratonta, mutta sen ympäristövaikutukset ovat lyhytkestoisempia. Lisäksi vihreän sähkön avulla voidaan hillitä ilmanmuutosta ja vähentää fossiilisten polttoaineiden haittavaikutuksia.